Menu Content/Inhalt
Home Systemisch Innoveren
Systemisch Innoveren

Bureau Prospect onderscheidt zich in haar bijzondere aanpak van procesbegeleiding. Vanuit een duidelijke missie en visie geeft zij vorm aan begeleidingstrajecten die zij Systemisch Innoveren noemt. Zij ziet alle participanten in een begeleidingstraject als haar opdrachtgevers. Samen met hen onderzoekt zij wat er nodig is om de gewenste situatie met elkaar te bereiken. Tijdens dit waarderend onderzoek staat zij stil bij de betekenisgeving van alle factoren die van invloed zijn op het veranderingsproces. Staat zij stil bij de onderliggende waarden en behoeftes om zo met elkaar in samenspraak de koers naar de gewenste toekomst te bepalen en te gaan.

Bureau Prospect ontwerpt, faciliteert en evalueert deze systemische procesgang met haar opdrachtgevers.

Voorbeelden van Systemische Innovatietrajecten

  • Begeleiding van de transformatie van een grote organisatie in de publieke sector naar een lerende organisatie
  • Begeleiding van organisaties in de Jeugdzorg naar empowerend leiderschap
  • Ontwerpen van cursussen op maat Systemisch Werken met gezinnen en hun omgeving
  • Ontwerpen en begeleiden van arrangementen systemisch werken in en vanuit organisaties
  • Opfriscursus Systemisch Samen Werken