Menu Content/Inhalt
Home Coaching / Begeleiding
Coaching / Begeleiding

Tevredenstellend werken is het doel van de begeleiding vanuit Prospect. Tevredenstellend voor alle partijen waarmee gewerkt wordt. De coachee geeft zelf aan aan welke tevredenheid hij werken wil. Door middel van systeemanalyses worden alle perspectieven op zijn werken afzonderlijk onderzocht. Het streven is om inzicht te krijgen in de processen die allemaal van invloed zijn. Zodra begrepen wordt waarom de zaken lopen zoals ze lopen ontstaat uitzicht op anders handelen in de verschillende contexten waarin men zich begeeft. Tevredenstellend handelen is dus niet perfect handelen. De menselijke maat is de maat waarmee Prospect haar klanten bejegend en aanzet vooral daarmee contact te houden. Iedere coachee komt er op deze wijze achter welke zaken voor hem van waarde zijn en gelden als normstellend voor zijn professioneel gedrag. Hij zelf kiest welke perspectieven tevredenstellend moeten zijn. Hij ontwikkelt strategieën om zich te handhaven.

Deze systemische wijze van begeleiden vindt zijn weg in de praktijk van samenwerking en overleg.De vraagstukken van onze samenleving zowel in de privésfeer als in het werk vragen om een onderzoekende begeleidingsstijl. Niets staat vast, alles is in beweging. Onze tijd kent geen zekerheden, alleen de zekerheid dat alles in proces is.

Het gaat om kennis toepassen. Zelfkennis, communicatietheorieën en ervaringskennis. Niet het begrijpen staat centraal, maar het handelen. De verslagen worden uitgedrukt in handelingstaal. Het handelen wordt uitgelegd en verantwoord met als doel het voor de ander inzichtelijk te maken.

Toevoeging van waarden schept vermogensdeling
Van toegevoegde waarde zijn: ken jezelf je waarde en je vermogen. Door vermogensdeling ontstaat nieuwe kennis. De nieuwe professional heeft het vermogen samen met anderen kennis te maken. Hij kent zich zelf, zijn klant en alle partijen met wie hij samen werkt, dient samen te werken. Hij is geïnteresseerd in het verhaal van de ander zoals hij verwacht dat de ander dat in het zijne zal zijn. Niet zozeer de mening is onderwerp van uitwisseling maar meer de ervaring, het ontdekte. Deze uitwisseling vermeerdert de ervaring tot kennis.

Interactionele Oefeniningen

  • Zelfonderzoek in interactie op zoek naar angsten, drijfveren en verlangens.
  • Zelfonderzoek d.m.v. feedback op zoek naar onderliggende waarden voor handelen
  • Communicatiestijl
  • Persoonskenmerken
  • Professionele kwaliteiten door de klant en de samenwerkende collega’s geformuleerd
  • Gedeeld leiderschap: een co-creatie van de teamleider en de gedragsdeskundige en de samenwerkende professionals.