Menu Content/Inhalt
Home Onze mensen
Onze mensen

Marga Janssens MBk
Master Begeleidingskunde

Motto en engagement
Mijn motto is: alle gedrag is feedback. Wanneer je er voor open staat, valt van iedere situatie te leren. Ik engageer me met die mensen en organisaties die persoonlijke en professionele ontwikkeling hoog in het vaandel hebben staan.

Achtergrond
Marga Janssens is haar loopbaan begonnen als jeugdhulpverlener. Vervolgens werd zij opleider in het sociaal-agogisch MBO, HBO en post-HBO onderwijs. Tot voorkort was zij kerndocent van de masteropleidingen Pedagogiek en Social Work. Marga Janssens heeft zelfontwikkeling hoog in haar vaandel staan. Ik leer nog dagelijks van m’n opdrachten!

Marga JanssensKennisdomeinen
Marga Janssens heeft specifieke deskundigheid op het terrein van de Human Resources Management en Development in de publieke sector:

 • Systemisch werken en innoveren
 • Begeleiden van organisatieverandering en -vernieuwing.
 • Trainingen ontwerpen en uitvoeren.
 • Coaching, supervisie, intervisie en conflictoplossing.
 • Trainingen ten dienste van veranderingen in organisaties.
 • Competentiemanagement en professionaliseringsvraagstukken.
 • Ontwikkelen van competentieprofielen en loopbaanbegeleiding.
 • Ontwikkelen van strategische opleidingsplannen en trainneeprogramma’s
 • Managementconsultatie en teambegeleiding.
 • Leiderschapsstijlontwikkeling en persoonlijke professionele effectiviteit
 • Verzorgen van gastlessen, workshops en masterclasses
 • Voorzitten van studieconferenties en commissies
 • Schrijven van projectplannen, startnotities, beleidsplannen en adviezen
 • Projectleiderschap in onderwijsontwikkeling en professionalisering


Verkort Curriculum Vitae
Marga Janssens heeft na de lerarenopleiding Nxx (Nijverheidsakte Kinderverzorging, Opvoeding en Handenarbeid), Andragogische en Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Nijmegen. Verder heeft zij de Managersopleiding gevolgd aan de Hogeschool van Amsterdam en de Voortgezette Opleiding Supervisiekunde aan de Hogeschool Nijmegen; zij is LVSC supervisor en lid van de beroepsverenigingen LVSC en Begeleidingskunde. Ook volgde Marga Janssens beroepsgerichte opleidingen als de Practicioners-opleiding voor NLP, Systemisch Werken aan de Interactie Academie Antwerpen en de Coachingsopleiding te Aarle Rixtel. Als kroon op haar studieloopbaan deed zij in het kader van de Masteropleiding Begeleidingskunde onderzoek naar het creëren van een feedbackklimaat in organisaties.

Marga Janssens is een systemisch en contextueel georiënteerde begeleidingskundige.